Hur förebygger vi mobbning på arbetsplatsen?

INFORMATION

Han är diplomerad säkerhetschef och har tidigare arbetat som chef för olika verksamheter inom Securitaskoncernen. Han hade tidigt i sitt chefsskap en klar och tydlig plan om hur man undviker mobbing och annan kränkande särbehandling. Förutom allt lidande och grus i maskineriet som en mobbare orsakar så blir den ekonomiska verkligheten en kall och bister historia. Det är det preventiva arbetet med friskfaktorer som är det allra viktigaste. Framför allt är det information, kunskap, envishet och ”hands on” som gäller för att utrota mobbning och annan kränkande särbehandling.

SYFTE

Vårt mål är att deltagarna i våra föredrag eller våra andra utbildningar ska förstå vad mobbing och annan kränkande särbehandling innebär och vad det orsakar för lidande och ekonomisk skada. Deltagarna ska förstå arbetet med friskfaktorer istället för riskfaktorer. Hur man preventivt undviker dessa problem och vad man gör om de ändå uppstår. Från rekrytering av en anställd via verksamheten och eventuellt avslut. . Alltså att skapa en icke dysfunktionell arbetsplats.

MÅLGRUPP

Alla förekommande verksamheter och arbetsplatser inom näringsliv, stat och kommun. Idrottsföreningar och annan föreningsverksamhet.

Andra Föreläsningar

Change Language To: English Swedish

Contact / Location

Kontakt info

Ideella föreningen Make a Change
Odengatan 21
114 24 Stockholm, Sweden

010-175 76 76 (m-f 10-17)
kontakt@makeachange.se
Orgnr: 802497-2450
Bankgiro: 326-4512
Swish: 123 08 33 780

Kontakta oss

Events / Calendar

Events

Vi erbjuder workshops, föreläsningar och event. Håll utkik efter våra kommande event.