Barn & Ungdom

Vad beror mobbning på? Det är den vanligaste frågan när det kommer till problemet mobbning. Den är tyvärr inte särskilt enkel att besvara. Beror mobbningen på mobbaren? Eller rentav på den mobbade? Läraren? Hela skolans atmosfär? Samhället? En sak som är helt säker är dock att mobbning inte enbart beror på en av de nämnda faktorerna. Man kan ändå särskilja faktorer som kan öka barns risk för att bli utsatta för mobbning eller för att börja mobba andra. Man har också bevisat att mobbning är mer sannolik i vissa klasser än i andra. Det finns även en hel del skillnader mellan skolor, länder osv. I olika kulturer kan det också finnas olika faktorer som ökar risken för att bli utsatt för mobbning. I västvärlden är det tex. mer blyga och försiktiga barn som löper större risk för att bli utsatta, medan det i t.ex. Kina anses som uppskattat att ha dessa egenskaper. De värderingar som råder i olika kulturer påverkar alltså för sin del också mobbningsfenomenet.

Ur det enskilda barnets perspektiv är mobbning något som ofta följer med barnet vilken arena barnet än befinner sig på, t ex inom idrotten, i skolan eller på nätet. Mobbarna går oftast i samma skola, tränar i samma förening eller finns i samma communities på nätet som den utsatte.

Att bara arbeta inom ett av dessa områden löser därför inte problemet utan ger, bara tillfälliga lösningar. Vi arbetar därför med målsättningen att förhindra och motverka mobbning genom arbete inom alla dessa områden.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar