I föreningslivet

I föreningslivet är det enormt viktigt att implementera frågan kring mobbning. Vi inser också svårigheten att få tiden för redan hårt belastade ideella ledare att räcka till.

Vi har därför valt och insett att frågan måste implementeras i de befintliga värdegrundsarbetet som föreningar arbetar med, men vi vill trycka på att mobbning skall ha en egen punkt på den agendan.

Vi har därför valt att samarbeta med föreningen Fritidshjälpen – läs mer om dem här.

Fritidshjälpen arbetar aktivt med “allas rätt till en aktiv fritid”, genom att arbeta mot utanförskap, hitta gemenskap i föreningslivet samt skapa förutsättningar för att barn och unga skall få utöva sitt intresse med likasinnade. För att trygga att föreningslivet är och förblir en trygg plats har Fritidshjälpen ett värdegrundsarbete som heter “Trivselledaren”, där frågan om mobbning har en fast punkt på agendan.

Kontakta oss eller Fritidshjälpen för mer information: styrelsen@fritidshjalpen.se

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar