Förebygga

I skolan

Forskning visar att känslan av att känna sig osäker i skolan påverkar elevernas förmåga att lära sig, fokusera och ta akademiska risker. Med säkerhet och elevernas framgångar i fokus har vi varit konsekventa och orubbliga i vårt arbete för att förhindra mobbning. Make a Change erbjuder omfattande utbildning till personal och elever i skolor, arbetsplatser och organisationer om hur man känner igen mobbning och bygger en miljö där alla känner sig trygga och fria från trakasserier. Det finns flera fördjupade utbildningsalternativ i vår portfölj.

Nedan kan du läsa ett exempel på hur vi strukturerar och arbetar i skolorna.

Program för skolor

Rekommenderad ålder:

12 – 16

Erbjuds till:

Barn/elever

Lärare och personal

Föräldrar

Innehåll:

Del 1: en positiv skolgemenskap

Del 2: socialt och känslomässigt lärande för studenter

Del 3: tekniskt och pedagogiskt lärande för lärare, personal och föräldrar

Utmaningar:

Sociala och känslomässiga färdigheter

Mobbning

Tillhörighet och samhörighet

Målgrupp:

Barn, pedagoger, föräldrar och stödpersonal i grundskolor.

Mål:

Programmet har fokus på mobbning och vänskap. Den är utformad för att minska mobbning i skolan och samtidigt hjälpa eleverna att bygga mer stödjande relationer med varandra. Rollerna för barn som mobbar, barn som är måltavlor för mobbning, och “åskådare” behandlas. Programmet fokuserar på att öka kunskapen hos lärare, administratörer, föräldrar och andra vuxna för att utveckla en omfattande strategi kring arbetet mot mobbning, samtidigt som utbildning av elever görs med fokus på vänskap, samt att känna igen, förebygga och rapportera mobbning.

Implementering / Innehåll:

INNEHÅLL:

 

Elever

Social-emotionell kompetens

Emotionell intelligens inkluderar:

 • Perspektivtagande och empati
 • Hantera känslor

Hjälp till självhjälp:

 • Riskbedömning och beslutsfattande
 • Fastställa och uppnå positiva mål

Sociala färdigheter:

 • Offensiv kommunikation
 • Särskiljande avsiktlig skada – från oavsiktlig skada
 • Konfliktlösning
 • Bygga och upprätthålla vänskap
 • Akademiska färdigheter
 • Positiva sociala värden

Personal

Personalutbildning består av fyra segment:

 • Utbildning av personal
 • Coaching utbildning
 • Läroplanens orientering
 • Inspirerande workshops

Föräldrar

En fysisk presentation av programmet ger information om de färdigheter och värden som barnen lär sig göra i programmet samt hur familjer kan stödja sina barn i hanteringen av mobbning. Ytterligare familje kontakt görs genom en serie av digitalt utbildningsmaterial som ingår i elevernas lektioner.

Struktur / Leverans:

Programmet är indelat i tre faser:

Fas 1:

Det är här vi etablerar ett ramverk för hela skolan, vilket innefattar att bedöma den nuvarande situationen genom enkäter, workshops och kartläggning. Vi skapar anti-mobbning policys och förfaranden, kommunicerar förväntningar och avgör konsekvenserna om mobbning sker på skolan.

Fas 2:

Denna fas innebär att all skolpersonal utbildas i hur man känner igen mobbning, tar emot och hanterar rapporter från studenter. Utvald personal utbildas för att arbeta direkt med barn som är inblandade i mobbning. Familjer introduceras även till programmet under denna fas.

Fas 3:

Make a Change utbildare levererar lektionerna. Eleverna lär sig och övar på sina nya färdigheter, bland annat hur man känner igen, förebygger och anmäler mobbning samt hur man blir vänner igen.

Avancerad utbildning för personal:

Programmet innehåller allt som behövs för att utbilda personalen och introducera familjer till programmet. På plats erbjuds professionell utbildning för att skapa långsiktig förändring.

Contact / Location

Kontakt info

Ideella föreningen Make a Change
Odengatan 21
114 24 Stockholm, Sweden

010-175 76 76 (m-f 10-17)
kontakt@makeachange.se
Orgnr: 802497-2450
Bankgiro: 326-4512
Swish: 123 08 33 780

Kontakta oss

  Events / Calendar

  Events

  Vi erbjuder workshops, föreläsningar och event. Håll utkik efter våra kommande event.
  [trx_sc_events type="detailed" past="" cat="139" orderby="post_date" slider="" title_style="default" title_tag="h4" scheme="scheme_2" columns="1" count="6"]