make a change

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Make a Change. Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på kontakt@makeachange.se
Varför Make a Change samlar in och sparar personuppgifter:

Make a Change registrerar sina givares personuppgifter för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med sina givare genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje givare på ett sätt som givaren önskar. Make a Change sparar även ansökningshandlingar och andra direkta kontakter. Make a Change kommunicerar med sina givare med direktutskick via sms, e – post samt brev, beroende på vilka uppgiver vi har om varje givare. Vi kommunicerar även via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook och Instagram. Uppgifterna kan också komma att användas för Make a Change marknadsföringsändamål, egen statistik samt för uppföljning och utveckling av verksamheten.

Make a Change behandlar dina personuppgifter t ex när du:

• skänker en gåva (via t ex hemsida, Swish, SMS)

• startar en insamling, testamenten, minnesgåvor och gratulationsgåvor

• anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev

• när Make a Change tar fram riktade marknadsaktiviteter för analys eller exkludering

• ansökningar och andra direktkontakter

• beställer material

• anmäler dig till event/seminarium

• produktförsäljning vid event/seminarium

• vid orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa

Vilken rätt har vi att spara dina personuppgifter – rättsliga grunder:

Till grund för Make a Change val att spara personuppgifter i ett givarregister utgår från övertygelsen att detta till största del ligger i varje enskild givares intresse. Make a Change uppdrag är att samla in pengar till vårt ändamål med att jobba mot mobbning, för att kunna göra detta krävs det att de medel som vi samlar in används på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

I och med att du lämnar uppgifter till Make a Change ger du din tillåtelse till att Make a Change registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling använder

Make a Change uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Vid behandling av personuppgifter gällande barn behövs vårdnadshavares samtyckte. För närvarande gäller 13 år i Sverige som åldersgräns.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Make a Change sparar personuppgifter upp till 36 månader efter senaste gåva i enlighet med praxis inom branschen. Detta pga. givarcyklerna kan vara så långa.

När det gäller ansökningshandlingar kan de sparas det 12 månader efter att rekryteringen är avslutad.

När du beställer material rensas uppgifterna bort efter att hanteringen är klar. Om du anmäler dig till event och seminarium sparar Make a Change dina personuppgifter så länge att eventet med uppföljning är aktuellt, såvida du inte aktivt anmäler dig att få fortsatt information från Make a Change.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta Make a change enligt nedan information.

Vem som kan få ta del av de uppgifter vi har om dig:

Make a Change kommer inte att sälja eller tillåta tredje part använda de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna när du lämnar en gåva kommer samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Make a Change kan även komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Make a Change räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor, och eventuellt andra samarbetspartners. Det är alltid Make a Change som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

• tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet

• tillvarata Make a Change rättsliga intressen

• upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets – eller tekniska problem.

Make a Change strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

Vilka uppgifter om dig sparar vi på och hur samlar vi in dem?

Nedan personuppgifter är den information som Make a Change kan samla in när du tex lämnar en gåva eller i annat fall är i kontakt med oss. Vi kan även komplettera de uppgifter vi har om dig med ex. personnummer, telefonnummer och postadress, beroende på vad vi har från början. E – postadress och bankuppgifter är något som du själv lämnar och går ej att köpa.

Make a Change kan även få tillgång till adresser från leverantörer men för att Make a Change ska kunna få tillgång till adresser behöver leverantören ha klargjort sin Integritetspolicy att de kan ge Make a Change tillgång till adresserna. Vid försäljning av produkter under event sparas dina uppgifter och hanteras som en gåva. I övrigt kan vi köpa in adresser för prospektering från erkända adressleverantörer så som SPAR, UC och Bisnode. Då följer vi de användarvillkor som reglerar köp ta personadresser.

• För – och efternamn

• Postadress

• Personnummer

• Telefonnummer

• E – postadress

• Post – och bankgironummer

• Kontonummer

• Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor

• Senast skänkta gåva

• Korrespondensnoteringar

• Ansökningshandlingar

Säkerhet:

Make a Change har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookies:

Vi använder oss av Cookies på vår hemsida för att möjliggöra analyser av beteendemönster och förbättra användarupplevelsen.

Länkar till andra webbplatser:

Make a Change webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Make a Change då gäller inte denna integritetspolicy.

Du har rätt att veta vad vi vet om dig, rätta till ev. felaktigheter och radering:

Enligt GDPR har du rätt att få ett registerutdrag på den information som Make a Change har om dig. Detta kan du få en gång per år, kostnadsfritt. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post ( inte e – post ). Inom 5 – 20 arbetsdagar återkopplar Make a Change i ärendet.

Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokförings adress. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas. Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring. Kontakta då oss på kontakt@makeachange.se Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen med klagomål. https://www.datainspektionen.se/.

Förändringar av integritetspolicyn:

Om denna integritetspolicy ändras kommer Make a Change att publicera den justerade integritetspolicyn på https://wwwmakeachange.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Make a Change genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Make a Change också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e – post eller genom att publicera ett meddelande på https://www.makeachange.se

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsansvarig

Make a Change är Personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 802497 – 2450, Odengatan 21, 114 24 Stockholm.

Dataskyddsansvarig nås via: gdpr@makeachange.se

Du är alltid välkommen att kontakta Make a Change via telefon på: 010 – 175 76 76 ( vardagar 10:00 – 17:00, lunchstängt 12.00 – 13.00 ) eller via e – post: kontakt@makeachange.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Senast uppdaterad 2019-03-14

Contact / Location

Kontakt info

Ideella föreningen Make a Change
Odengatan 21
114 24 Stockholm, Sweden

010-175 76 76 (m-f 10-17)
kontakt@makeachange.se
Orgnr: 802497-2450
Bankgiro: 326-4512
Swish: 123 08 33 780

Kontakta oss

    Events / Calendar

    Events

    Vi erbjuder workshops, föreläsningar och event. Håll utkik efter våra kommande event.
    [trx_sc_events type="detailed" past="" cat="139" orderby="post_date" slider="" title_style="default" title_tag="h4" scheme="scheme_2" columns="1" count="6"]