Tips & Råd

Det är bara den som drabbas av mobbning och trakasserier som kan avgöra när gränsen är passerad! När man har sömnsvårigheter och mardrömmar är det ofta första tecknet till ohälsa, när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Nedan följer ett antal råd och tips på hur du skall gå tillväga om du blivit drabbad.

OBSERVERA: detta är endast vägledande och ej fullständig information om förfarandet. 

1)   Dokumentera allt som händer på arbetsplatsen. Anteckna datum och vilka arbetskamrater som ev. kan ha varit vittne till trakasserier och påhopp, förtal och lögner. Prata med dina vittnen om att göra anteckningar. Intyg och vittnesuppgifter är sekretessbelagt till FSK och Förvaltningsrätten mm. Skriv då; SEKRETESSBELAGT INTYG överst på intyget!

2)   Kontakta facket och begär att skyddsombudet larmar Arbetsmiljöverket ang arbetsskadan.

3)   Skriv en arbetsskadeanmälan. Blankett finns hos FSK eller hos facket.

4)   Prata med högste chefen på en gång. Kräv ett möte om du blivit drabbad av förtalskampanjer, lögner, trakasserier och utstötning.

5)   Ta kontakt med din läkare om din ohälsa och orsakerna till detta. Tala med psykolog eller kurator, undvik helst mediciner. Skaffa dig intyg från läkare och psykologer. Allt som styrker din arbetsskada skall vara dokumenterat.

6)   Om facket inte stöttar dig om det blir tal om avgångsvederlag, skall du omedelbart kontakta en jurist eller advokat. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall och hör om du har rätt till rättshjälp i ditt ärende! Det är ditt ombud som skall söka rättshjälp för dig.

7)   VAR INTE ENSAM när du träffar chefen i möten. Ta med en stödperson, som kan anteckna och protokollföra vad som beslutas.

8)    Be din läkare skriva en remiss till Arbets – och miljömedicin för en sambandsbedömning mellan arbetssituation och diagnos: ex  utmattningsdepression, PTSD, panikångest, mm (allt som står i dina sjukintyg)

9)    Begär att få ut din personalakt från personalkontoret.

10)  Se till att du får vara med på ev. förhandlingar. Där skall du visa upp arbets – och miljömedicins utredningsunderlag samt läkarintyg för HR – chef och förhandlingschef.

11)  SPELA IN ALLA MÖTEN DU HAR. Det är väldigt viktigt som bevis, att du sparar alla filer som bekräftar allt som sagts. Om ditt arbetsskadeärende inte går igenom FSK, skall du överklaga till Förvaltningsrätten. Då kan du begära muntlig förhandling och begära att dina vittnen skall kallas till rätten. Även din läkare och psykolog kan vittna per telefonintervju. Du kan även begära att din läkare m.m. intervjuas per telefon direkt från rättssalen.

TÄNK PÅ ATT: OM du får avslag i FSK, Förvaltningsrätten och Kammarrätten samt Högsta Förvaltningsdomstolen, då KAN DU börja om på ruta ett igen. Du skriver en ny livränteansökan. Leta på FSK under avslagsdatum och skriver ett datum efter detta datum (ev någon månad efter detta datum)

Du skall nu BEGÄRA ATT FSK gör en grundlig och saklig EXPONERINGSUTREDNING i ditt ärende. Om ditt ärende överklagas till Förvaltningsrätten skall du även skriva att det inte gjorts någon exponeringsutredning tidigare.

OBS.  OM DU SLUTAR DIN ANSTÄLLNING MÅSTE DU OMEDELBART SJUKSKRIVA DIG eller STÄMPLA IN DIG PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN första dagen! ANNARS MISSAR DU DIN SGI vid Försäkringskassan!

FÖR ATT DU SKALL FÅ GODKÄND ARBETSSKADA SKALL DU STÄRKA DITT ÄRENDE MED FÖLJANDE DOKUMENT!

1) Arbetsskadeanmälan, vittnesintyg av arbetskamrater som kan intyga vad som hänt.

2) Dessa intyg kan sekretessbeläggas i FSK och via andra myndigheter.

3) Intyg från psykiatriläkare, psykolog eller kurator är viktigt.

4) Arbets – och miljömedicins bedömning och en utredning i ditt ärende, som stärker arbetssituation och dina diagnoser.

5) FSK måste göra en exponeringsutredning och följa förvaltningslagen i utredningen ang. ditt arbetsskadeärende. Arbetsskadeanmälan skall du även skicka till; Försäkringskassan, Facket, Arbetsmiljöverket samt AFA – försäkringar.

Du skall också ha en blankett från AFA och göra en särskild skadeanmälan dit; TFA – skadeanmälan.

Ring AFA – Försäkringar på telefon 08 – 6964000.

6) Be att dina anhöriga skriver ett intyg, om hur du fungerade före och efter din arbetsskada. Beskriv utförligt vilka psykiska skador du har fått.

Är du drabbad så ge inte upp, det finns hjälp att få även om processen kan kännas tung och omöjlig. Kontakta gärna oss för stöd och vägledning via kontakt@makeachange.se eller direkt via vår chat som du finner nere till höger.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar