Vad vi gör

Make a Change arbetar aktivt mot mobbning förekommande bland barn- och ungdomar såväl som vuxna på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser. Vi arbetar för att upptäcka, förebygga och stoppa mobbning och minska antalet utsatta. Vi arbetar hårt för att göra skillnad här och nu. Vi vill genom detta skapa engagemang, en djupare dialog och debatt kring gamla och nya arbetsmetoder, samt skapa nya moderna verktyg.

Make a Change syftar till att höja kunskapsnivån kring mobbning i skolor och på arbetsplatser såväl bland elever, lärare och skolpersonal som bland arbetsledare och anställda. Vi arbetar inom olika områden och ämnen kopplade till mobbning, för att på så vis beröra alla viktiga punkter som kan spela in i faktumet att mobbning är ett ökande samhällsproblem. Vi har som mål att hitta nya vägar och lösningar på mobbningsfrågan.

Vi vill att du ska må bra – därför arbetar vi aktivt och engagerande i hjärtefrågan!

vision

Make a Change vision är ett samhälle där människor accepterar varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar