MAKE A CHANGE

Vår Historia

Organisationen etablerades 2015 av dess grundare Christian Nordenström som fann ett kritiskt behov av att ta itu med arbetet mot mobbning på ett nytt modernt sätt. Make a Change har snabbt vuxit till en av de ledande anti-mobbningsorganisationerna för barn, tonåringar och vuxna i Skandinavien.

Vår historia

VÅR VÄRDEGRUND

Barn, unga och vuxna skall känna sig trygga och få vara som de vill vara. De grundläggande värden som vår värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt samhälle vilar på.
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
• individens frihet och integritet
Vi vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

HUR ARBETAR MAKE A CHANGE?

Vi fokuserar på att göra skillnad här och nu, men också att arbeta långsiktigt. Det arbete som krävs för att förändring skall ske måste såklart också vara hållbart i längden. Vi fokuserar på ökad kunskap, andra infallsvinklar samt använder nya moderna verktyg så att skolor och arbetsplatser kan arbeta på egen hand och/eller tillsammans med oss.

HUR MÅNGA ARBETAR PÅ MAKE A CHANGE?

Idag är vi 25 personer som arbetar i ORGANISATIONEN. Vi har inga anställda pga att vi vill hålla nere alla kostnader så mycket vi kan och istället lägga en större del av de insamlade medlen där de hör hemma – den fortsatta kampen mot mobbning!
Styrelsen arbetar helt på idèell basis och har inget arvode kopplat tills sitt arbete.

VAD HAR NI FÖR ERFARENHET AV MOBBNING?

På Make a Change finns både personer som varit mobbade och andra som varit med och mobbat. Det finns också personer med nyckelkunskap för att organisationen skall kunna drivas framåt på bästa sätt. Alla personer som aktivt arbetar med hjärtefrågan ute på fält har bred erfarenhet av mobbning – och kränkningsfrågor, likabehandlingsarbete samt arbete med barn, ungdomar och vuxna på olika sätt.

HUR KAN MAN SAMARBETA MED MAKE A CHANGE?

Vår mission är att vara den samlade kraften mot mobbning. Därför är vi öppna för samarbeten oavsett om du är föreläsare, privatperson, förening, företag eller skola.
Kontakta oss och presentera Er närmare så tittar vi tillsammans på hur vi kan samarbeta.

HAR MAKE A CHANGE 90-KONTO?

I dagsläget har Make a Change inget 90-konto. Vi har för avsikt att minst 75 % av de totala intäkterna skall gå till ändamålet. Ej heller skall de administrativa kostnaderna överskrida 25 % av de insamlade medlen. De eventuella investeringar som görs i föreningen skall också vara etiskt och ekonomiskt försvarbara i relation till föreningens ekonomiska förutsättningar.

VART GÅR DE INSAMLADE MEDLEN?

Make a Change är en icke-vinstdrivande ideell förening. Vi finansieras genom stöd från företag, stiftelser, privatpersoner och kampanjer samt via arvoden för de föreläsningar och utbildningar vi genomför. De insamlade medlen möjliggör att vi kan sprida kunskap och engagera fler barn och vuxna kring frågor som rör vårt psykiska välbefinnande i samhället. En del av de insamlade medlen används också till att bedriva olika projekt för att synliggöra problematiken kring mobbning och utanförskap på nya innovativa sätt.
Våra styrelsemedlemmar och ambassadörer arbetar idag helt ideellt utan arvoden och ersättning. Då samtliga som arbetar inom organisationen är utspridda över hela landet har vi också valt att inte ha ett fast kontor som slukar stora delar av de insamlade medlen. Vi samarbetar här med olika aktörer som erhåller subventionerade kontorsplatser för vårt administrativa arbete.

KAN JAG BLI MEDLEM?

Du är varmt välkommen att bli medlem i vår organisation. För att bli medlem vänligen maila fullständigt namn, ålder och adress för mer information till blimedlem@makeachange.se

GEOGRAFISKT FOKUS

I dagsläget är vi lokaliserade med bas i Stockholm och i Malmö. Då intresset är stort kommer vi att etablera oss på flera platser framöver – vi prioriterar att kunna vara på plats fullt ut fysiskt när vi etablerar oss på en ny plats. Vi arbetar dock redan idag mobilt över hela landet.
I övrigt nås vi alltid via Facebook, Instagram, Twitter eller Linkedin.

VISION & MÅLGRUPP

VISION
Make a Change vision är ett samhälle där människor accepterar varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.
MÅLGRUPP
Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Genom att vara en plattform för gemensamma krafter som arbetar mot mobbning agerar vi på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser.

AKTIVITETER & PROJEKT

VERKSAMHET
Vi har stort fokus på att göra skillnad här och nu, kommunicera på nya sätt samt skapa dialog och debatt. Allt med ett gemensamt mål – att påverka samhället och människors vilja att engagera sig i arbetet mot mobbning.
Genom föreläsningar utbildar vi skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet tillsammans med människor som har en historia att berätta. Vi utvecklar också utbildningsmaterial – digitalt och i print samt erbjuder stödfunktioner. Den gemensamma nämnaren är att vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet med fokus på områdena mobbning och utanförskap.

Vi tror att samverkan är nyckeln till förändring.

VERKSAMHETSMÅL

Vi arbetar parallellt med flera olika projekt, här kan Ni läsa om några av våra delmål:
1. Under 2019 startar vi vår stödfunktion Fight Back. En digital app där man t.ex. kan få personligt stöd samt ökad kunskap kring hur man hanterar och motverkar mobbning. Appen kommer att finnas tillgänglig kostnadsfritt via App Store och Google Play. Vår målsättning är att ha 10 000 registrerade personer under 2018-2019. För att uppnå denna siffra kommer appen att kommuniceras i drygt 500 skolor under kvartal 2 – 2019.
2. Under 2018 har vi startat upp vårt stödcentrum för vuxna där vårt första delmål tredje kvartalet 2019 är att etablera stödfunktioner med tillgänglighet 24/7. Stödcentrumet kommer att erbjuda stöd via telefon, chat och mail via utbildade volontärer. För att uppnå detta delmål arbetar vi aktivt med rekrytering av volontärer över hela landet genom Volontärbyrån.
3. Under 2019 är ett annat delmål att starta upp 3 lokalföreningar runtom i Sverige. Vi arbetar i dagsläget bl.a. med förfrågningar från Malmö, Göteborg, Kalmar, Östersund och Luleå. Detta föreningsnätverk bygger vi upp i samarbete med Vuxenskolan som har lång och bred erfarenhet av att bygga hållbara föreningar.

EKONOMI

Här kan du ta del av våra ekonomiska dokument.
1. ORGANISATIONSFORM
Vi förvaltas av SE-Banken och vår ekonomi sköts av Föreningshuset. I dagsläget har Make a Change inget 90-konto. Dock kommer processen för ansökan om 90-konto att påbörjas under 2017 då vi som ny organisation nu uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kravställning för att påbörja ansökan. Vi har för avsikt att minst 75 % av de totala intäkterna skall gå till ändamålet. Ej heller skall de administrativa kostnaderna överskrida 25 % av de insamlade medlen. De eventuella investeringar som görs i föreningen skall också vara etiskt och ekonomiskt försvarbara i relation till föreningens ekonomiska förutsättningar. Vi finansieras genom stöd från företag, stiftelser, privatpersoner och kampanjer samt via arvoden för de föreläsningar och utbildningar vi genomför.

Läs vår kapitalförvaltningspolicy här

Vår årsredovisning för 2018 finner du r

Resultatrapport för 2017 finner du här

Balansrapport för 2017 finner du här

2. FINANSIERING
Vi finansieras genom stöd från företag, stiftelser, privatpersoner och kampanjer samt via arvoden för de föreläsningar och utbildningar vi genomför. De insamlade medlen möjliggör att vi kan sprida kunskap och engagera fler barn och vuxna kring frågor som rör vårt psykiska välbefinnande i samhället. En del av de insamlade medlen används också till att bedriva olika projekt för att synliggöra problematiken kring mobbning och utanförskap på nya innovativa sätt.

ANNUAL MEETINGS

Läs årsmöteskallelse för 2020 här

Läs årsmöteskallelse för 2019 här

Läs årsmötesprotokoll för 2018 här

Läs årsmöteskallelse för 2018 här

Läs årsmötesprotokoll för 2017 här

Läs årsmöteskallelse för 2017 här

Läs extra insatt årsmötesprotokoll för 2016 här

Läs årsmötesprotokoll för 2016 här

HÄR KAN NI LADDA NER VÅRA STADGAR
hur vi arbetar

Specialiserad utbildning för skolor, arbetsplatser och organisationer

Make a Change erbjuder breda, praktiska program som är utformade för att lära barn, föräldrar, skolor, arbetsplatser och organisationer att effektivt hantera mobbning.
People in the service

Our Team

Christian Nordenström

Ordförande och Grundare

Karin Baurèus

Vice Ordförande

Johanna Aybar

Styrelseledamot

Fia Sandberg

Styrelseledamot

Sophia Bernadotte

Suppleant

Caxton Njuki

Suppleant

Maria Oldenstedt

Styrelseledamot

Föreläsare

Mikael Östling

Elaf Ali

Anton Johansson

Christopher Eriksson Williams

Jerker Danielsson

Niclas Ottosson

Experter

Daniel Ahl | Advokat

Erika Ahlberg | Advokat

Tuija Rämö  | Terapeut

Simon Sandström | Skyddsombud

Anne-Marie Malmsten | Extern Operation Manager

Volontärer Luleå

Patrik Karlsson

Ellinor Wallström

Lars Larsson

Elsy Vikman

Contact / Location

Kontakt info

Ideella föreningen Make a Change
Odengatan 21
114 24 Stockholm, Sweden

010-175 76 76 (m-f 10-17)
kontakt@makeachange.se
Orgnr: 802497-2450
Bankgiro: 326-4512
Swish: 123 08 33 780

Kontakta oss

    Events / Calendar

    Events

    Vi erbjuder workshops, föreläsningar och event. Håll utkik efter våra kommande event.
    [trx_sc_events type="detailed" past="" cat="139" orderby="post_date" slider="" title_style="default" title_tag="h4" scheme="scheme_2" columns="1" count="6"]