010 - 175 76 76 kontakt@makeachange.se

Make A Change

Hjälp oss i kampen mot mobbning.

Make a Change är en ideel icke vinstdrivande förening med syfte att skapa nya metoder mot mobbning bland barn och vuxna. Vi vill också kommunicera på nya sätt, skapa dialog och debatt kring det arbetssätt som använts fram tills idag. Flera forskningsrapporter senaste tiden har visat att inga av de åtgärdsprogram som existerar har en positiv inverkan på längre sikt. Ej heller visar den statistik som mäter antalet drabbade varje år en rättvis bild av hur verkligheten ser ut, då frågorna som ställts fram tills idag visats ej kunna ge en sanningsenlig bild av hur stort problemet verkligen är. Make a Change vill skapa en plattform där fler organisationer och personer samarbetar i frågan, samt ligga i framkant med nya metoder och åtgärder.

Make a Change skall vara en plattform för alla krafter som arbetar mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna i skola, förenings – och arbetsliv. Vi kommer därför samarbeta med flera organisationer och privatpersoner som idag aktivt arbetar med frågan på olika sätt för att lära av varandra och skapa en bättre kunskap om problematiken, dess effekter och vad som måste göras.

Vi tror på samarbeten. Vi tror på kommunikation. Vi tror på förändring.

Nyheter

14 000 SEK TILL VÅRT FORTSATTA ARBETE MOT NÄTMOBBNING

Vår senaste insamlingskampanj tillsammans med Isabella Löwengrip och Tradera är nu avslutad. Tack vara alla som budat har en fantastisk summa på hela 14 000 kronor samlats in till vårt fortsatta arbete kring nätmobbning.

Stort tack till Er alla som varit med och bidragit <3

 

Stödcentrum

Idag är det svårt för vuxna som utsätts för mobbning på ex arbetsplatsen att veta vart de egentligen skall vända sig för hjälp, stöd och rehabilitering. Make a Change håller därför just nu på att starta upp ett stödcentrum för att underlätta för drabbade. Tillsammans med försäkringsbolag, advokater, psykologer och stödpersonal kommer vi i början av 2017 att starta upp. Vi har för avsikt att hjälpa de som drabbats och ej får den hjälp och det stöd de behöver via telefon, chatt, mail samt i förlängningen även personlig rådgivning.

Redan idag erbjuder vi stöd och rådgivning via mail och chat för drabbade som behöver hjälp.

Vill du ha personligt stöd eller vill ditt företag stötta detta viktiga arbete vänligen hör av er till oss på kontakt@makeachange.se

Varje bidrag gör skillnad.

Det finns många sätt att stödja vår verksamhet – du väljer själv hur och hur mycket!

STÖD OSS

Vill du stödja vårt arbete snabbt, enkelt och helt utan kostnad?

Dela Make a Change med dina vänner. Det hjälper vårt arbete mer än du tror!